Nghệ thuật, vui chơi và giải trí là lĩnh vực mà số lượng doanh nghiệp thành lập mới khủng và số lượng giải thể cũng hoành tráng số 1 (thành lập mới tăng 134%, giải thể tăng 74,5%). Trong khi đó, Thông tin và truyền thông là lĩnh vực có số lượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động nhiều nhất.
Nội dung nổi bật:

- Gần 6.000 doanh nghiệp giải thể hoặc ngừng hoạt động trong tháng 6, tăng mạnh so với số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể trong tháng 5

- Lĩnh vực các doanh nghiệp vào – ra khỏi thị trường nhiều nhất: Đứng đầu là lĩnh vực Nghệ thuật, vui chơi và giải trí (thành lập mới tăng 134%, giải thể tăng 74,5%). Theo sau là Bất động sản (thành lập mới: tăng 65%, ngừng hoạt động: tăng 35,5%); Vận tải kho bãi (thành lập mới: tăng 52,6%, giải thể tăng 7,8%)…

Gần 6.000 doanh nghiệp giải thể hoặc ngừng hoạt động trong tháng 6

Con số này tăng mạnh so với số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể trong tháng 5.

Theo số liệu từ Bộ Kế hoạch Đầu tư, số lượng doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 824 doanh nghiệp, tăng gần 29,8%. Số doanh nghiệp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động là gần 5.000, tăng 19,9%.
Trong khi đó, số doanh nghiệp thành lập mới chỉ tăng ở mức 19,6%, lên 9.351 doanh nghiệp.
Tính chung 6 tháng đầu năm, cả nước có trên 14,4 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký gần 282,4 nghìn tỷ đồng (tăng 21,7% về số doanh nghiệp và 22,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2014).
Cùng với gần 11 nghìn lượt doanh nghiệp tăng vốn với tổng số vốn đăng ký tăng thêm là 308,8 nghìn tỷ đồng, tổng số vốn đăng ký mới và đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 6 tháng đầu năm là hơn 591 nghìn tỷ đồng.
Các con số đáng lưu ý
- Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên 1 doanh nghiệp: 6,2 tỷ đồng, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2014.
- Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới: 651 nghìn lao động, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước.
Lĩnh vực có doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm: Duy nhất có lĩnh vực Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội (1,5%)
Lĩnh vực các doanh nghiệp vào – ra khỏi thị trường nhiều nhất: Đứng đầu là lĩnh vực Nghệ thuật, vui chơi và giải trí (thành lập mới tăng 134%, giải thể tăng 74,5%). Theo sau là Bất động sản (thành lập mới: tăng 65%, ngừng hoạt động: tăng 35,5%); Vận tải kho bãi (thành lập mới: tăng 52,6%, giải thể tăng 7,8%)…
Lĩnh vực có số lượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tăng nhiều nhất: Thông tin và Truyền thông (19,8%), Khai khoáng (12,4%)…

0 nhận xét:

Đăng nhận xét